Advarsel
  • JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 244

Kunngjøring av søknad om ny akvakulturlokalitet i Labukta, Hugla, Nesna kommune

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:
Søknad om akvakultur i Nesna kommune i Nordland
Søker: NorCod AS org. nr. 821 489 962
Søknaden gjelder: Etablering av ny akvakulturlokalitet
Søkt størrelse: 3 600 tonn MTB
Lokalitet: Labukta
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66º12,778` Ø 12º56,082`
Midtpunkt fôringsflåte N 66º12,705` Ø 12º56,006`
Kontaktadresse: Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Søknaden er utlagt til offentlig innsyn på rådhuset og på kommunens hjemmeside www.nesna.kommune.nounder kunngjøringer.
Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen 07.05.2021.
Søknadens dokumenter:

 

 
Les mer

Oppdretskonsesjon Hjartøya, Tomma Laks - endring av utslipstillatelse

KUNNGJØRING
I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig
innsyn:
Søknad akvakultur i Nesna kommune i Nordland
Søker: Tomma Laks AS org. nr. 864596 592
Søknaden gjelder: Endring av utslippstillatelse
Søkt størrelse: 1560 tonn MTB
Lokalitet: 15655 Hjartøy N
Koordinater:        Midtpunkt anlegg N 66º14,148` Ø 12º42,605`
Midtpunkt fôringsflåte N 66º14,196` Ø 12º42,879`
 
Kontaktadresse: Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Søknaden er utlagt til offentlig innsyn på rådhuset og på kommunens hjemmeside www.nesna.kommune.no under kunngjøringer. Eventuelle merknader
på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

pdf Søknad om endring av utslippstillatelse (314 KB)

pdf Søknadsskjema (711 KB)

pdf Samtykkeerklæring (169 KB)

pdf Vedlegg 3 - Kart og koordinater (1.24 MB)

pdf Vedlegg 4 - MOM B (2.32 MB)

pdf Vedlegg 5 - MOM C (3.62 MB)

pdf Vedlegg 6 - Strømmålinger (881 KB)

pdf Vedlegg 7A - Om beredskapsplaner i Nova Sea AS (87 KB)

pdf Vedlegg 8 - Beskrivelse av IK-systemet (154 KB)

pdf Vedlegg 9 - Veterinær helseplan 2020 (1.61 MB)

 
Les mer

Høring og offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan for sjøarealet i Nesna kommune – Kystplan Helgeland

I medhold av Plan- og bygningsloven kap. 9 og § 11-14 har formannskapet i sak 10/19 vedtatt 2. gangs høring og offentlig ettersyn i seks uker
av forslag til kommunedelplan for sjøarealene i Nesna kommune. Sjøarealene er del av interkommunalt utarbeidet planforslag – Kystplan Helgeland.
 
Planforslaget legges ut til ettersyn på Nesna rådhus og kommunens hjemmesider. 
Spørsmål kan rettes til Nesna kommune tlf. 75067000 eller e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Høringsuttalelser sendes Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 25.05.2019.
Plandokumenter:
 
 
Les mer

KUNNGJØRING/OFFENTLIG INNSYN - Søknad om tillatelse for landbasert akvakulturanlegg – Nesna Industripark, Langsetvågen

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:
 
Søknad om akvakultur i Nesna kommune, Nordland
Søker: Arctic Seafarm AS org. 920 624 804
Søknaden gjelder: Ny landbasert akvakulturlokalitet
Omsøkt størrelse: 15 000 tonn biomasse
Lokalitet: Nesna Industripark, Langsetvågen
Koordinater: N 66º16,192` Ø 13º10,017`
Kontaktadresse: Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 
Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 03.12.2018.
 
Høringsdokumenter:
3. Miljøundersøkelser - Samlerapport pdf ASL3 Samlerapport (1.26 MB)
3a. Miljøundersøkelser - temperatur pdf ASL3a rapp temp (614 KB)
3b. Miljøundersøkelser - vannstrøm pdf ASL3b rapp vannstrøm (1.46 MB)
3c. Miljøundersøkelser - hydrografi pdf ASL3c rapp hydrografi (969 KB)
3d. Miljøundersøkelser - havbunn pdf ASL3d rapp havbunn (605 KB)
Les mer

KUNNGJØRING/OFFENTLIG INNSYN - Søknad om tillatelse for algeoppdrett – Valvika, Tomma i Nesna kommune

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:
 
Søknad om akvakultur Nesna kommune
Søker: Tomma Laks AS 864 596 592
Søknaden gjelder: Tillatelse til algeoppdrett (sukkertare, butare, fingertare, søl og stortare)
Omsøkt størrelse: Biomasse 300 tonn, areal 3 hektar
Lokalitet: Valvika
Koordinater: N 66º17,946` Ø 12º48,862`
Kontaktadresse: Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 
Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 23.11.2018.

Høringsdokumenter:

  1. Søknad algeoppdrett – Tomma Laks AS  pdf Valvika alger - Søknad Tomma Laks AS (124 KB)
  2. Søknadskjema oppdrett  pdf Valvika alger - Søknadsskjema oppdrett (446 KB)
  3. Kartvedlegg (kart, plan, naturtyper)  pdf Valvika alger - Kart plan og naturtyper (1.18 MB)
  4. Strømmålinger  pdf Valvika alger - Strømmålinger Valvika (1.24 MB)
  5. Miljøundersøkelse MOM-B, Valvika  pdf Valvika alger - Mijøundersøkelse MOM B Valvika (1.34 MB)
  6. Høringsbrev Nærings- og fiskeridepartementet  pdf Valvika alger - Høringsbrev Nærings og fiskeridep (344 KB)

 

Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn