Advarsel
  • JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 245

Bosetting og voksenopplæring

Tjenesteområdet består av to avdelinger:

1) Bosetting

Bosettingsavdelingen har ansvar for bosetting av flyktninger etter de til en hver tid gjeldene kommunestyrevedtak. Familier og voksne har som regel rett på introduksjonsordningen i kommunen. Introduksjonsordningen skal kvalifisere den enkelte for arbeid eller utdanning.
Kommunen bosetter også enslig mindreårig ungdom som regel etter et vedtak etter lov om barnevernstjenester. Her gir vi et omsorgstilbud.

2) Voksenopplæring

Voksenopplæringa i Nesna er en skole for voksne innvandrere over 16 år og for personer med vedtak om spesialundervisning.
Skolen gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og har tilbud om 2-årig, eksamensrettet grunnskole for voksne samt spesialundervisning.


Se opplæringsloven:

  • Etter Opplæringslovens § 4A-1 har de som er over opplæringspliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring rett til slik opplæring.

  • Etter Opplæringslovens § 4A-2 har voksne som ikke har et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, rett til spesialundervisning.
Les mer

Bosetting og voksenopplæring

Bosetting

Ansvarlig for bosetting av flyktninger. Bistå flyktninger med oppholdstillatelse i etableringsfasen. Gi en best mulig kvalifiserings- og integreringsprosess for den enkelte. Nesna kommune ønsker å bosette flyktninger hver år. Det bosettes voksne, barnefamilier og enslige mindreårige fra 15 år- 18 år. Tjenestetilbudet er tilpasset den enkeltes behov.

 

 


 

Voksenopplæring

Tilbyr norskopplæring med samfunnskap, introduksjonsprogram og grunnskole for voksne. Dette tilbys beboerne ved Nesna Mottak, bosatte flyktninger og andre med behov for norskopplæring.

 

Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn