Høring samfunnsdelen

Vi vil vite hva du mener!

Nesna kommune arbeider med ny strategisk plan. Den skal legge føringer for hva kommunen skal satse på og hvordan vi skal nå målene våre. I den forbindelse gjennomfører Nesna kommune et omfattende hørings- og medvirkningsarbeid i hele kommunen.
I tillegg til høring av barn og unge, eldre, bygdelag, næringsliv, bedrifter og lag og foreninger ønsker vi å nå akkurat Deg, du som leser dette, og vi lurer på følgende:

  1. Hvordan skal vi få folk, bedrifter og turister til å velge Nesna?
  2. Hva mener du er de viktigste kvalitetene vi har i Nesna?
  3. Hva bør vi gjøre annerledes eller bedre for å at det skal bli mer attraktivt å bo på Nesna?

Du kan sende inn ditt bidrag ved å bruke skjemaet under. Alle bidrag er like viktig og du må gjerne sende inn flere svar.
Vi har lagd et planprogram som forteller litt hvordan vi arbeider med planen:plan
Klikk for å laste ned

 Alle svar som kommer inn blir arkivert og er tilgjengelig på nettsiden her.

Send inn ditt svar: Høring samfunnsdelen

Oppgi fornavn
Oppgi eternavn
Oppgi din e-postadresse

0/100

Ugyldig inndata
Legg ved en fil.
Sikkerhetskode:
Oppgi sikkerhetskode

 

Les mer

OFFENTLIG ETTERSYN - Forslag til detaljreguleringsplan, PlanID 182820070001, Helgeland Lagune

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-11 har formannskapet i sak 28/16 vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for ”Helgeland Lagune” sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i seks – 6 – uker.

Forslaget til reguleringsplanen gjelder et område i Skogsøya på Nesna-halvøya hvor det legges tilrette for etablering av en småbåthavn og konsentrert fritidsbebyggelse rundt denne.

Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn