Ledig stilling som avdelingsleder for hjemmetjenestene

Nesna kommune skal tilsette ny avdelingsleder for hjemmetjenestene. Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe sammen med øvrige avdelingsledere. Kommunen er organisert etter en to-nivåmodell og tilstreber en åpen og utadvendt ledelse med flat struktur til beste for både ansatte og brukere av kommunens tjenester. Tjenesteområdet omfatter hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp). Stillinga har direkte lederansvar for alle tilsatte i avdelinga.

Stillinga innebærer tett samarbeid med øvrige virksomhetsledere i sektoren (rådgiver for helse og omsorg, avdelingsleder for miljøterapeutiske tjenester og avdelingsleder for sykehjem), og har en sentral rolle i å videreutvikle og samordne tjenestetilbudene i sektoren.
Avdelingen yter bistand og helsehjelp i hjemmet etter vedtak til brukere i alle aldre og med ulike bistands- og hjelpebehov. Tjenestene ytes etter Lov om helse og omsorgstjenester.

Stillingens hovedarbeidsområder omfatter:
• Planlegging og faglig utvikling av tjenesteområdene
• Sørge for at saker som legges frem for politiske organer er godt utredet
• Iverksette og implementere politiske vedtak
• Initiere og bidra til utviklingsarbeid innenfor fagområder i helse og omsorg
• Samarbeid med eksterne interessenter og aktører lokalt, regionalt og nasjonalt
• Direkte personal- og økonomiansvar for avdelinga, ansvarlig for daglig drift
• Stillinga innehar vedtaksmyndighet innenfor tjenesteområdet

Kvalifikasjonskrav:
• Godkjent autorisasjon som sykepleier, gjerne med videreutdanning innenfor administrasjon/ledelse/veiledning
• Ledererfaring, gjerne fra offentlig sektor
• Kjennskap til – og forståelse for- samspillet mellom politikk, administrasjon og fag, offentlig forvaltning. Kunnskap om lovverk og saksbehandling innenfor fag- og personalområdet.
• God kjennskap til bruk av data som arbeidsverktøy
• Førerkort klasse B
• Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi ønsker en avdelingsleder som:
• Er lyttende, tydelig og inspirerende – og en pådriver for faglig utvikling og etisk refleksjon
• Er inkluderende og initiativrik

• Evner å fange opp det som rører seg internt og eksternt, og som handler deretter – er utviklingsorientert og handlekraftig
• Evner å innta et helhetsperspektiv og bidrar til samhandling på tvers av avdelingene
• Er glad i å lede andre mennesker og som har evne til å gi og ta ansvar
• Liker å jobbe i team og som ønsker å bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr en spennende lederstilling i et åpent og godt arbeidsmiljø der du får muligheten til å påvirke kommunens videre utvikling.

Stillingsstørrelse: 100 %
Arbeidstidsordning: Dagtid, 37,5 timers uke. Enkelte helger må påberegnes ved særskilte situasjoner.
Lønnsvilkår: Etter avtale
Tilsetting på vanlig kommunale vilkår og etter gjeldende avtaleverk og pensjonsordning.

Søknadsfrist: 25. februar
Søknad med cv sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Spørsmål rundt innhold i stillinga kan rettes til personalsjef Torill Myrbostad (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., telefon 75 06 70 09).

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu