Gjennomføringsfasen er startet

I kommunestyre møtet 16.juni 2021 ble Omstillingsplan 2021 - 2026 og Handlingsplan for 2021 for Nesna kommune vedtatt.
Omstillingsutvalg og referansegruppe for omstilling ble vedtatt. Det ble også Reglement for omstillingsutvalget.
Prosessen med å innhente tilbud fra rekrutteringsbyrå som skal hjelpe oss med rekruttering av programleder og prosjektmedarbeider, er startet. Utlysning av disse stillingene vil skje i løpet av august.

 

Mer i denne kategorien « Streaming av folkemøtet 5.mai

Logg inn