Prosjektmedarbeider - Fosterhjem Helgeland

Prosjektmedarbeider - Fosterhjem på Helgeland

Fosterhjem Helgeland er et interkommunalt prosjekt for Rana, Mosjøen, Lurøy, Nesna, Hemnes, Grane og Hattfjelldal, der målet er å rekruttere, kurse, klargjøre og veilede beredskaps- og fosterhjem lokalt.
Prosjektet drives for tiden av en prosjektleder og prosjektmedarbeider.

Vi er nå i siste fase av prosjektet, og er i en prosess for en videreføring av en fast interkommunal tjeneste fra 01.01.2022.

I den forbindelse har vi behov for en prosjektmedarbeider i 100 % engasjement på 6 måneder med mulighet for forlengelse.

Stillingen er ledig fra dags dato. 

Stillingen lokaliseres sammen med leder og prosjektmedarbeider i Rana kommune.

Hovedarbeidsområder for Fosterhjem Helgeland:

 • Utvikle systemer for rekruttering
 • Klargjøring og oppfølging av fosterhjem
 • Nytenkning innenfor fosterhjemsarbeid
 • Utvikle og holde kurs for potensielle foster- og beredskapsforeldre
 • Veiledning av foster- og beredskapshjem
 • Utvikle samarbeid og samhandling med deltakerkommunene og aktuelle aktører

Kvalifikasjonskrav:

 • 3-årig sosialfaglig utdanning eller annen relevant utdanning
 • Praksis fra arbeid og veiledning med fosterhjem
 • Gode samarbeidsevner, samt evne til å jobbe selvstendig
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig
 • Førerkort klasse B
 • Gyldig politiattest ved tiltredelse

Vi søker etter en person som:

 • har kjennskap til barnevernsarbeid
 • har erfaring med fosterhjem, fosterbarn og deres ulike behov
 • er fleksibel med tanke på arbeidstid og sted, da vi har en del reise- og kursvirksomhet rundt om i distriktet
 • er positiv, innovativ, strukturert, ansvarlig og løsningsorientert
 • har alminnelig gode datakunnskaper
 • liker å jobbe i team

       Personlig egnethet vil vektlegges

Vi kan tilby:

 • mulighet for å påvirke fremtidens fosterhjemsarbeid
 • en variert arbeidshverdag, hvor utvikling av tjenesten står i fokus
 • et lite, men inkluderende team

To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt på intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som leveres ved jobbintervju. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Politiattest fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som fører til utelukkelse fra ansettelse.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til prosjektleder Synnøve R. Marthinsen, tlf 95254177.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 01.08.2021

Logg inn