Utviklingsrådgiver ved Studiesenter RKK Ytre Helgeland

VIL DU JOBBE MED KOMPETANSEUTVIKLING FOR 7 KOMMUNER?

Fra høsten 2021 har RKK Ytre Helgeland  ledig et engasjement i 100 % stilling som utviklingsrådgiver i et halvt år, med mulighet for forlengelse.
Tiltredelse 1.september eller så snart som mulig etter tilsetting.

Mer informasjon ligger på NAV og som vedlegg:

https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/4cc9bb62-64a6-4002-8340-7cd6f4703802?fbclid=IwAR0KpvsWk7er1pE5WpA4QxpotgmqXbGtXiElraiMPX4_BXlXbUWpEB-J2hw

 

Logg inn