Høring samfunnsdelen

  1. Nyheter
  2. Kunngjøringer
  3. Ledige stillinger
  4. NAV ledige stillinger

06.05.2019

Offentlig ettersyn av søknad om utfylling i sjø ved Langsetvågen industripark…

Mo Industripark AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med utvidelse av eksisterende industriområde ved Langsetvågen i Nesna kommune.Prosjektet planlegges utført i løpet av 2019.     Det...

Les mer...

29.04.2019

Informasjon om Nord Universitet Campus Nesna

Forslag om nedleggelse av studiestedet Nesna Nord universitet v/rektor har lagt frem sin innstilling for ny studiestedsstruktur der campus Nesna foreslås nedlagt. Rapporten kan leses her Dette er et forslag som skal...

Les mer...

11.04.2019

Høring og offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan for sjøarealet i Ne…

I medhold av Plan- og bygningsloven kap. 9 og § 11-14 har formannskapet i sak 10/19 vedtatt 2. gangs høring og offentlig ettersyn i seks uker av forslag til kommunedelplan...

Les mer...

28.02.2019

EIENDOMSSKATTELISTER 2019 - OFFENTLIG ETTERSYN

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelistene for Nesna kommune 2019 ut til offentlig ettersyn i perioden 28.02.2019 – 31.03.2019.   Kommunestyret har i møte 19.12.2018 i sak 64/18 vedtatt å...

Les mer...

20.12.2018

Havneregulativ 2019

Havneregulativ gyldig f.o.m. 1.1.2019, plan og utvikling. Vedtatt i kommunestyret 19.12.2018. Havneregulativ 2019

Les mer...
next
prev

Kontakter

Filter
Vis ant.: 
Navn Stilling Telefon Poststed Fylke Land
Nesnatunet omsorgsboliger Nesnatunet omsorgsboliger 75 06 72 30
Nesna sykehjem, vaktrom Vaktrom sykehjem 75 06 72 50
Voksenopplæringen, Arbeidrom lærere Arbeidrom lærere 75 06 71 69
Legevakt Legevakt 116 117
Nesna sykehjem, kjøkken Kjøkken sykehjemmet 75 06 72 58
Hukommelsesteamet Hukommelsesteamet
Nesna skole, kontor Kontor 75 06 71 50
Nesna Kommune, sentralbord/postmottak 75067000 Nesna
Nesna Barnehage 75 06 71 90 Nesna
Nesna Folkebibliotek 75 06 71 06 Nesna
Nesna musikk- og kulturskole 75 06 71 77 Nesna
Nesna skole og SFO 75 06 71 30 Nesna
Legetjenesten 75 06 72 10 Nesna
Helsestasjon 75 06 72 20
Jordmor 75 06 72 23
Fysioterapeut 75 06 72 29
Ergoterapeut 75 06 72 44
Psykisk helse 75 06 72 03
Hjemmebaserte omsorgstjenester 75 06 72 42
Sykehjem 75 06 72 59

Fokus

velgnesnalogo

HR ligg farge

ranaregionen tekst2

Facebook logo

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu