Avdelinger, bygg, tjenester

Barneverntjenesten
Bosetting og mottak
Hjemmebaserte omsorgstjenester
Hukommelsesteamet
Miljøterapeutiske tjenester (MTT)
Nesna Barnehage
Nesna Folkebibliotek
Nesna Kommune, sentralbord/postmottak
Nesna musikk- og kulturskole
Nesna skole og SFO
Nesna skole, kontor
Nesna sykehjem, kjøkken
Nesna sykehjem, vaktrom
Nesnatunet omsorgsboliger
Plan og utvikling
Samfunns- og næringsutvikling
Voksenopplæringen, Arbeidrom lærere

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu