Redusert åpningstid på legekontorets laboratorium

Grunnet bemanningsutfordringer har laboratoriet ved legekontoret begrenset åpningstid i ukene 34 og 35.

Laboratoriet på legekontoret vil være helt stengt disse dagene:

  • Tirsdag 15. august
  • Fredag 18. august