Koronavaksinering for alle i alderen 18-64 uten underliggende risiko

Det er nå mulig å få fjerde dose koronavaksine for alle innbyggere i Nesna kommune over 18 uten underliggende risiko.

Nesna kommune utvider nå til at også personer mellom alderen 18-64 kan få fjerde dose med vaksine. Vaksineringen foregår uten timebestilling, og med drop-in i tidspunktene under.

Sted:
Helsestasjonen

Dager og tidspunkt:

  • 26. januar, 2023,  kl. 15.00-19.00 (Avlyst på grunn av manglende personell)
  • 9. februar, 2023,  kl. 15.00-19.00

Det må ha gått minst 4 måneder siden du fikk din tredje vaksinedose og minst 3 måneder siden du eventuelt hadde korona (Covid-19) før du får fjerde dose.

Vaksinen er et tilbud, men ingen anbefaling ifølge Folkehelseinstituttet, som sier dette om koronavaksinering:

  • Personer i aldergruppen 18-64 uten underliggende risiko kan ta en ny dose dersom de selv ønsker det. Om du er i denne gruppen og har fulgt vaksinasjonsanbefalingene vil du fortsatt ha god beskyttelse mot å bli alvorlig syk. Nytten av en ny oppfriskningsdose vil derfor være begrenset. I tillegg har mange relativt nylig gjennomgått infeksjon som også vil gi deg bedre beskyttelse mot ny infeksjon.
  • Alle vaksiner, også koronavaksinene, har bivirkninger. De fleste bivirkningene etter vaksinasjon er milde og går over i løpet av kort tid, men det er kjent at koronavaksinene i sjeldne tilfeller kan gi bivirkninger som kraftige menstruasjonsblødninger og betennelse i hjertemuskelen og hjerteposen. Det er derfor viktig å vurdere nytten av en ny dose opp mot risiko for eventuelle bivirkninger av vaksinene.