Hva skjer?

There are no upcoming events currently scheduled.
Se hele kalenderen

Serviceerklæring
Skrevet av Dag Rist
tirsdag 30. juni 2015 00:07
  NESNA KOMMUNALE SYKEHJEM   Serviceerklæring     Målgruppe Personer som er forhindret fra å bo i egen bolig på grunn av sykdom og/eller omfattende funksjonssvikt, og som har stort behov for døgnkontinuerlig, sykepleiefaglig hjelp og tilsyn.   Inntak En inntaksnemnd tildeler plass på readmore

Nettressurser

Relaterte artikler

Relaterte skjema