Hva skjer?


Serviceerklæring
Skrevet av Dag Rist
onsdag 22. oktober 2014 16:20
  NESNA KOMMUNALE SYKEHJEM   Serviceerklæring     Målgruppe Personer som er forhindret fra å bo i egen bolig på grunn av sykdom og/eller omfattende funksjonssvikt, og som har stort behov for døgnkontinuerlig, sykepleiefaglig hjelp og tilsyn.   Inntak En inntaksnemnd tildeler plass på readmore

Nettressurser

Relaterte artikler

Relaterte skjema